Sazvana 18. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 18. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 28. travnja 2020. (utorak) od 12,00 do 15,00 sati. Sjednica će se održati elektroničkim putem.

D N E V N I    R E D:

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu,

2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu,

3. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja županu za potpisivanje ugovora vezanih uz rad Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije tijekom epidemije bolesti COVID-19,

4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije,

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela,

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu,

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja s Piškornicom d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske,

8. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

 

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.