Sazvana 17. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 17. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 29. rujna 2015. (utorak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2015. godine,
 1. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka za:

a) lipanj 2015. godine,
b) srpanj 2015. godine,
c) kolovoz 2015. godine,

 1. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu,
 1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu,
 2. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o osnivanju Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice
 1. Donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Lipovec“,
 1. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja korisnika u domove socijalne skrbi čiji je osnivač vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga ili strana pravna ili fizička osoba sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede,
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te otkup junica,
 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“ na području Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,
 2. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Koprivničko križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele, za 2014. godinu, s prijedlogom zaključka:

a) „PZC Varaždin“ d.d.,
b) „Ceste“ d.d. Bjelovar,
c) „Geopodravina“ d.o.o., Koprivnica – geotermalni program Kutnjak,

 1. Donošenje Zaključka o otpisu dugovanja Proizvodno uslužnoj zadruzi „Pemija“, Đurđevac,
 2. Donošenje Zaključka o utvrđenju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Poreznom upravom Republike Hrvatske, bez provođenja javnog natječaja,
 1. Donošenje Zaključka o utvrđivanju interesa za sklopljene ugovore o zakupu poslovnih prostornija, bez provođenja javnog natječaja,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju kčbr. 1282/1, k.o. Koprivnica, z.k.ul. br. 13388, Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i Odluku o stjecanju prava vlasništva nad nekretninom upisanom u kčbr. 1282/1, k.o. Koprivnica, z.k.ul. br. 13388,
 1. Informacija o načinu raspolaganja komanditnim ulogom u VISIA CROATICA d.o.o. k.d.,
 1. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.