Sazvana 17. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 17. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 24. veljače 2020. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

 1. Prezentacija zdravstveno-statističke publikacije Zdravlje i zdravstvena zaštita u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
  1. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  2. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  3. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dvije nagrade),
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dvije nagrade),
  5. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (pet zahvalnica),
 3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,
 4. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 5. Donošenje Oduke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,
 6. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine, s prijedlogom Zaključka,
 7. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja programa EU projekti, s prijedlogom Zaključka,
 8. Razmatranje Izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 9. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 11. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 12. Razmatranje Izvješća za 2019. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, s prijedlogom Zaključka,
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključak,
 15. Razmatranje Informacije o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 16. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
 17. Donošenje Programa razvoja poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini,
 18. Donošenje Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
 19. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,
 20. Donošenje Zaključka o utvrđenju interesa za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije bez provođenja javnog natječaja,
 21. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Koprivnički Ivanec,
 22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje,
 23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti za stjecanje nekretnina Osnovne škole Sokolovac,
 24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine Gimnazije Ivana Zakmardije Dijankovečkoga Križevci,
 25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju – Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci,
 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju darovane nekretnine Gimnaziji Ivana Zakmardije Dijankovečkoga Križevci,
 27. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, Proračunska zaliha za prosinac 2019.,
 28. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Koprivnica,
 29. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.