Sazvana 16. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 16. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 1. srpnja 2015. (srijeda) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Rudarsko-geološke studije Koprivničko-križevačke županije,
 2. Donošenje Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 4. Donošenje Odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“,
 5. Donošenje Odluke o izdavanju službenog glasila Koprivničko-križevačke županije,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu,
 8. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka povrata prava upravljanja Republici Hrvatskoj nad nekretninom u Svilarskoj 6 u Koprivnici,
 9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2011. do 2013. za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici,
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije,
 13. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe,
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunske zalihe: a) za travanj 2015. godine, b) za svibanj 2015. godine,
 15. Razmatranje Informacije o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Informacije o pružanju usluga pomoći u kući i dnevnim boravcima za starije osobe u 2014. godini, s prijedlogom Zaključka,
 17. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.