Sazvana 16. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 16. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 2. prosinca 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,
 2. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije,
 5. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 6. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u domove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe,
 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plina na području Općine Rasinja,
 11. Donošenje Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine,
 12. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije,
 13. Donošenje Odluke o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama na području Koprivničko-križevačke županije,
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Koprivničko-križevačke županije,
 15. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2020.-2023. godine,
 16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije,
 17. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o mrtvozorstvu,
 18. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije 2013. – 2016. godine, s prijedlogom Zaključka,
 19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, Proračunska zaliha za:
  1. kolovoz 2019.,
  2. rujan 2019.,
  3. listopad 2019.
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup školskog restorana Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci,
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje,
 22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Osnovne škole Fran Koncelak Drnje,
 23. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu,
 24. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.