Sazvana 15. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 15. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 27. svibnja 2015. (srijeda) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Pregleda osnovnih sigurnosnih pokazatelja u 2014. godini na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, s prijedlogom Zaključka,
 2. Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s obrazloženjem,
 6. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 7. Razmatranje Izvješća o Programu „Vodno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 8. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2014. godini, s prijedlogom Zaključka,
 9. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 11. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini, s prijedlogom Zaključka,
 12. Razmatranje Izvješća o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini, s prijedlogom Zaključka
 13. Razmatranje Informacije o ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 15. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa udruga građana za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Informacije o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu,
 18. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja,
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 20. Donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o darovanju dijela kčbr. 144/2 k.o. Gregurovec zk.ul. br. 2206 Općini Sveti Petar Orehovec,
 21. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu,
 22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu prava vlasništva zgrade Zavičajnog muzeja u Kalinovcu i pravo upravljanja nad čkbr. 744, čkbr. 745 i čkbr. 3191/48 u korist Općine Kalinovac,
 23. Pitanja i prijedlozi članova Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.