Sazvana 15. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 15. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 9. rujna 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te prestanku mirovanja mandata člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 2. Informacija Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31. prosinca 2018.
 4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2019. godine,
 5. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, s prijedlogom Zaključka,
 6. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
  1. „Piškornice“ d.o.o.,
  2. PZC Varaždin,
 7. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s prijedlogom Zaključka,
 8. Donošenje Odluke o produljenju Županijskog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije od 2015.-2018. godine za 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe:
  1. za 2020. godinu na području Koprivničko-križevačke županije,
  2. za 2021. godinu na području Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, kod Podravske banke, d.d., za sufinanciranje projekta energetske obnove,
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, kod Podravske banke, d.d., za sufinanciranje projekta energetske obnove,
 12. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor ljekarničke zdravstvene ustanove koje se daju u zakup,
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici,
 14. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova /članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije,
 15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Gordani Arambašić, dr. med. spec. obiteljske medicine na promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine u gradu Koprivnici,
 16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Molve o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama,
 17. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.