Sazvana 14. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 14. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 05. svibnja 2015. (utorak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu,
 2. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, s prijedlogom Zaključka,
 3. Donošenje Odluke o stjecanju prava građenja radi izgradnje Obrtničke škole u Koprivnici,
 4. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu (jedinicama lokalne samouprave),
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu – Proračunska zaliha za:
  – veljaču 2015.
  – ožujak 2015.,
 6. Donošenje Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine,
 7. Donošenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije,
 8. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 9. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja komanditnim ulogom u VISIA CROATICA d.o.o. k.d.,
 10. Donošenje Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede,
 11. Donošenje Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te otkup junica,
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju Zajedničkog lovišta broj VI/104 – „Koprivnica 1“ na području Koprivničko-križevačke županije,
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju postupka i uvjeta javnog natječaja, kriterija vrednovanja ponuda za davanje u zakup Zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106- „Koprivnica 3“ na području Koprivničko-križevačke županije,
 14. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup Zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 15. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 17. Donošenje Županijskog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije od 2015. do 2018. godine,
 18. Donošenje Rješenja o razrješenju članice i zamjenice članice Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 19. Donošenje Rješenja o otpisu dugovanja DRVNOM CENTRU d.o.o. Koprivnički Bregi,
 20. Razmatranje Informacije o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  a) Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  b) Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  c) Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  d) Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  e) Ljekarni Koprivnica,
  f) Ljekarne Križevci,
 21. Razmatranje Informacije o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 22. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 23. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2008.-2015., prikaz stanja u 2014. godini, s prijedlogom Zaključka,
 24. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 25. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 26. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2014. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2014, s prijedlogom Zaključka,
 27. Pitanja i prijedlozi članova Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.