Sazvana 13. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 13. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 29. travnja 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica kod Podravske banke d.d. za:
  1. sufinanciranje projekta „Dnevne bolnice“ ,
  2. sufinanciranje projekata energetske obnove,
 4. Razmatranje Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije, za razdoblje 2014. – 2020. godina, za 2019. i 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o minimalnom iznosu razreza poreza na nasljedstva i darove Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,
 8. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije koji se daje u zakup,
 9. Donošenje Odluke o osiguranju obavljanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine,
 11. Donošenje Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. do 2024. godina) Koprivničko-križevačke županije,
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja,
 13. Donošenje Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Koprivničko-križevačke županije,
 14. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018., s prijedlogom Zaključka,
 15. Donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Đurđevca,
 16. Razmatranje Izvješća o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 18. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 19. Razmatranje izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  1. Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  3. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  4. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  5. Ljekarni Koprivnica,
  6. Ljekarne Križevci,
 20. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 21. Razmatranje Informacije o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka,
 22. Razmatranje Informacije o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 23. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2018. godini za Koprivničko-križevačku županiju,
 24. Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama u 2018. godini na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 25. Donošenje Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Koprivnički Bregi o izdavanju odobrenja za brisanjem prava besplatnog korištenja i dozvolu Gradu Koprivnici da pokrene postupak uknjižbe prava vlasništva,
 27. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Fran Koncelak Drnje,
 28. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Franje Viktora Šignjara Virje,
 29. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu –  Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka, za:
  1. siječanj,
  2. veljaču,
  3. ožujak,
 30. Pitanja i prijedlozi članova.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.