Sazvana 12. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 12. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 25. veljače 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
  1. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  2. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  3. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dvije nagrade),
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dvije nagrade),
  5. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (pet zahvalnica),
 2. Razmatranje Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, s prijedlogom Zaključka,
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela,
 5. Donošenje Odluke o pokretanju  izrade Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030.,
 6. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 8. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Koprivnica na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini,
 9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika/ predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Koprivničko-križevačke županije,
 11. Donošenje Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 12. Razmatranje Izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka,
 13. Razmatranje Izvješća za 2018. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine,,
 14. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 15. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Izvješća o radu Županijske koordinacije za ljudska prava za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 18. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 19. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključak,
 20. Razmatranje Informacije o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrijeva u 2018. godini, s prijedlogom Zaključak,
 21. Donošenje Zaključka o davanju prijedloga Mreže hitne medicine,
 22. Donošenje Zaključka o utvrđenom interesu za sklapanje III. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnih prostorija s PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, bez provođenja javnog natječaja,
 23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o stjecanju nekretnine Osnovne škole Sokolovac,
 24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Općini Sveti Ivan Žabno,
 25. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za:
  1. studeni,
  2. prosinac,
 26. Donošenje Zaključka o formiranju Centra izvrsnosti unutar Koprivničko-križevačke županije,
 27. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti ovdje.