Sazvana 11. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 11. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 23. rujna 2014. (utorak) u 16,00 sat.  Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu,
 2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od siječanj- lipanj 2014. godine, s prijedlogom Zaključka,
 3. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka,
 4.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha:
  • za srpanj 2014. godine,
  • za kolovoz 2014. godine,  
 5. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu,
 6.  Informacija Hrvatskih voda d.d. o planu obrane od poplave na području Koprivničko-križevačke županije,
 7. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka,
 8. Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela,
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Registra kupoprodajnih cijena nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra d.o.o.
 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju i financiranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2014./2015.,
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji
 13. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije 2009.-2012. godine, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Izvješće o poslovanju trgovačkih društava za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
  • „Geopodravina“
  • PZC Varaždin, d.d.,
  • Ceste d.d. Bjelovar,
 15. Razmatranje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini,
 16. Donošenje Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu,
 17. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditima za poticaj poduzetništva na području Koprivničko-križevačke županije,
 18. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja prema Međimurskoj županiji,
 19. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentske kredite,
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnost na Odluku o prihvaćanju dara (zemljišta)
 21. Pitanja i prijedlozi članica i članova Županijske skupštine.

Obrazloženje dnevnog reda:

Obrazloženje i prezentacija po točki 6. dati će se na samoj sjednici. Materijal za točku 13. zbog opsežnosti, dostavlja se na CD-u.

Sjednice radnih tijela (odbora) sazvane su za 18. 19. i 23. rujna 2014. godine, a eventualni zaključci podijelit će se prije sjednice Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE