Sazvana 11. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 11. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 10. prosinca 2018. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu,

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko- križevačke županije,

3. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu,

6. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite s provedenim aktivnostima iz 2018. i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu sa trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije,

7. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji,

8. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku likvidacije trgovačkog društva
„Geopodravina“ d.o.o. Koprivnica – Geotermalni program Kutnjak, s prijedlogom Zaključka,

9. Donošenje Zaključka o utvrđenju interesa za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s Ministarstvom financija, Poreznom upravnom, bez provođenja javnog natječaja,

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o preuzimanju nekretnina upisanih kao općenarodna imovina u vlasništvo:

a) Osnovne škole Ferdinandovac,
b) Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje,
c) Osnovne škole Kloštar Podravski,

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Osnovne škole Koprivnički Ivanec,

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za:

a) kolovoz,
b) rujan,
c) listopad,

13. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu,

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Srednje škole Koprivnica,

15. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.

PREDSJEDNIK
Željko Pintar, v.r.