Sazvana 10. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Damir Felak sazvao je 10. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 8. srpnja 2014. (utorak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o rezultatima provedbe Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec,
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Regionalnom centru „Piškornica“ za uzimanje beskamatnog zajma,
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 6. Donošenje Zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 8. Raspisivanje Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 9. Razmatranje Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2017., s prijedlogom Zaključka,
 10. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom preostalom nakon stečaja i prestanka Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske,
 11. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 12. Razmatranje Informacije o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plina na području Općine Rasinja,
 14. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 15. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Izvješća o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko – križevačke županije za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 18. Razmatranje Informacije o provedbi programa izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha:
  a) za svibanj 2014. godine,
  b) za lipanj 2014. godine,
 20. Razmatranje Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva „Bistra“ d.o.o. za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 21. Informacija o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra d.o.o. Đurđevac,
 22. Pitanja i prijedlozi članica i članova Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE