Sazvana 10. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 10. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 18. rujna 2018. (utorak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2018. godine,
 2. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, s prijedlogom Zaključka,
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije,
 4. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost Grada Đurđevca,
 5. Donošenje Odluke o produženju Županijskog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije od 2015. do 2018. godine,
 6. Donošenje Izmjena Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije,
 7. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele, za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,
  1. „Piškornice“ d.o.o.,
  2. PZC Varaždin,
 8. Razmatranje Izvješća o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini s prijedlogom Zaključka,
 9. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za:
  1. lipanj,
  2. srpanj,
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja:
  1. Osnovne škole Gola,
  2. Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec,
  3. na k.č.br. 947 k.o. Fodrovec u korist Općine Sveti Petar Orehovec,
 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava služnosti Osnovne škole Sveti Petar Orehovec,
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina:
  1. u vlasništvu OŠ Sveti Petar Orehovec u korist Općine Sveti Petar Orehovec,
  2. u vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido Erdodoy, Gornja Rijeka, Nogometnom klubu „Gornja Rijeka„ u svrhu izgradnje novih klupskih prostorija i uređenja igrališta za potrebe rada kluba i ligaškog natjecanja,
 15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji zgrade i zemljišta bivše škole u Gabajevoj Gredi, katastarska općina Hlebine, broj ZK uloška 2285, kat. čestica 5795 i 5796 Osnovne škole Fran Koncelak Drnje,
 16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Koprivnički Bregi,
 17. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.