Sazvan Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika

Župan Darko Koren sazvao je 1. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije za dan 18. rujna 2009. godine (petak) u  11,00 sati.  Sastanak će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Kalinovac.            

Za sastanak je predložen slijedeći dnevni red:

1. Nastavak provođenja Programa pomoći osoba starije životne dobi,

 2. Prezentacija IPARD Programa, Mjera 3,

 3. Usklađivanje Odluka jedinica lokalne samouprave o naknadama za priključke na komunalnu infrastrukturu,

 4. Obveze jedinica lokalni i područne (regionalne) samouprave u sustavu zaštite i spašavanja Republike Hrvatske,

 5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području jedinica lokalne samouprave,

 6. Subvencije prijevoza učenika srednjih škola,

 7. Razno.