Savjet za razvoj civilnog društva potiče educiranje udruga radi učinkovitog prijavljivanja projekata

Savjet za razvoj civilnoga društva u Koprivničko-križevačkoj županiji održao je utorak, 8. rujna sjednicu na kojoj se raspravljalo o provođenju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Vlada RH donijela je 2014. godine Uredbu s ciljem učinkovitog korištenja raspoloživih resursa u društvu te racionalnog i transparentnog korištenja sredstava iz javnih izvora. Sukladno tome, Savjet i nadležni Upravni odjel rade na uvođenju promjena te usklađivanju natječajne procedure sa spomenutom Uredbom.
Na sjednici je predložena struktura kroz koju će se provesti natječajni postupak te je istaknuta potreba informiranja i educiranja udruga kako bi na vrijeme bile upoznate s promjenama koje ih čekaju prilikom prijava svojih projekata i programa na javni poziv za financiranje iz proračuna Županije.
Kako bi preporuke iz Uredbe bile što učinkovitije provedene, predsjednica Savjeta Sonja Hlebar te viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač susresti će se s predstavnicima Krapinsko-zagorske županije s ciljem razmjene iskustva i primjera dobre prakse iz obje Županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.