Sastao se županijski Savjet za zdravlje

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak se 1. veljače sastao županijski Savjet za zdravlje. Tom je prilikom predsjednik Savjeta i zamjenik župana Ivan Pal okupljene informirao o detaljima vezanim uz najavljenu sanaciju županijske bolnice. Pojasnio je odluku župana Darka Korena da potpiše izjavu kojom se odriče osnivačkih prava nad bolnicom te aktualizirao otvorena pitanja vezana uz sanaciju. Pročelnica Branka Cuki kratko je objasnila trenutačnu situaciju sa decentraliziranim sredstvima za zdravstvo dok je ravnatelj Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Petar Stapar potvrdio informacije koje je izrekao zamjenik župana Pal te iskazao zadovoljstvo iskazanim visokim stupnjem javno odgovornosti župana i skupštine. Okupljeni članovi iz institucija, jedinica lokalne samouprave i sindikata složili su se da je u zdravstvu nužna reorganizacija, ali samo ona u čijem je centralnom fokusu pacijent i kvaliteta usluge.