Sastao se županijski Odbor za dodjelu priznanja

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije održao je  svoju 4. sjednicu, 04. siječnja 2011. godine. Na sjednici je donesen Zaključak o objavi Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije kojim je  time pokrenut postupak za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini.

Odbor je odlučio da se poziv objavi sredstvima javnog informiranja te da se istovremeno uputi dopis i poziv svim jedinicama lokalne samouprave kako bi  se i one uključile u postupak predlaganja, a i da na svom užem području informiraju žitelje. 

Javna priznanja Koprivničko-križevačke županije su: Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (dodjeljuje se jedna nagrada), Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dodjeljuju se dvije nagrade), Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dodjeljuju se dvije nagrade) i Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (dodjeljuje se pet zahvalnica).

Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 1/03. – pročišćeni tekst i 12/09) utvrđeni su predlagači, kriteriji, broj javnih priznanja koja se dodjeljuju i postupak za dodjelu javnih priznanja.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Koprivničko-križevačke županije i drugim osobama, njihovim udrugama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvitku i ugledu Koprivničko-križevačke županije.

 Vesna Pribeg, Voditeljica odsjeka za razvoj ljudskih potencijala i opće poslove