Sastao se Odbor za izgradnju Obrtničke škole

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije su se u srijedu 16. svibnja sastali članovi Odbora za izgradnju Obrtničke škole Koprivnica. Predstavnicima Županije zamjeniku župana Ivanu Palu i pročelniku Mladenu Antoliću pridružile su se predstavnice Grada Koprivnice Vesna Želježnjak i Helena Hećimović te ravnatelj Obrtničke škole Ratimir Ljubić.

Na sastanku je definiran zajednički stav o očitovanju Odbora prema Ministarstvu znanosti, prosvjete i sporta u kojem će se iznijeti mišljenje o kvadraturi škole. Naime, sama kvadratura je povećana u odnosu na standard zbog potrebe izgradnje kabineta za praktičnu nastavu čija je satnica povećana u odnosu na vrijeme prakse kojeg učenici provode u licenciranim radionicama. Isto tako nije zanemariv i stalni porast broja učenika, kojih je sada u Obrtničkoj školi više od 800, kao i otvaranje novih zanimanja.

Temeljem toga ne postoje prepreke za izdavanje lokacijske dozvole čim očitovanje bude poslano u Ministarstvo. Nakon izdavanja lokacijske moći će se krenuti u slijedeću fazu koja obuhvaća izradu glavnog projekta.