Sastanak o zaštiti kulturne baštine u slučaju havarije

U prostorima Županije je u četvrtak 15. studenoga održan sastanak o mjerama zaštite kulturne baštine na području Županije. Sastanak su inicirali ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica Dijana Sabolović Krajina i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Marijan Špoljar, a ispred Županije domaćin im je bio zamjenik župana i načelnik Stožera zaštite i spašavanja Ivan Pal sa suradnicima.

Kulturne ustanove primile su upitnik Ministarstva kulture o stanju zaštite kulturne baštine ovog područja prema protokolu Haške konvencije, koji se odnosi na zaštitu pokretnih spomenika kulture (slike, umjetnine, itd.) u suradnji s djelatnicima sektora zaštite i spašavanja. Stoga se razgovaralo o mogućnostima suradnje između Županije i kulturnih ustanova te izradi svojevrsnog protokola postupanja u slučaju havarija i katastrofa, jer cilj je učiniti sve kako bi se u tom slučaju umjetnine sačuvale.

Dogovoreno je da se razmotri mogućnost osiguravanja prostora u koji bi se umjetnine u slučaju katastrofa mogle deponirati, a za što se prvotno trebaju osigurati sigurnosne kutije za transport, ali i napraviti inventarni popis eksponata koji se prioritetno trebaju zaštititi.