Sastanak o pilot projektu navodnjavanja ’Koljak’

U četvrtak, 17. studenog, je u prostorima Županije održan koordinacijski sastanak predstavnika investitora i izvoditelja izrade projektne dokumentacije u pilot projektu navodnjavanja ‘Koljak’ i akumulacije Sirova Katalena. Investitori u projektu su Hrvatske vode i Koprivničko-križevačka županija, dok je izvoditelj tvrtka IGH d.d.

Gostima se uvodno obratio župan Darko Koren koji se pritom osvrnuo na važnost ovakvih projekata za budućnost poljoprivredne proizvodnje u Podravini i Prigorju.

Na sastanku je dogovoren način buduće gradnje i upravljanja nad vodnom građevinom. Ovim objektom višenamjenskog karaktera prema dogovoru upravljale bi Hrvatske vode, a financiranje gradnje bi bilo odvojeno od financiranja gradnje sustava za navodnjavanje. Hrvatske vode će ishoditi procjenu vrijednosti nekretnina na obuhvatu vodnog dobra i otkupiti zemljište od današnjih vlasnika.

Do sada je izrađen idejni projekt, a nedavno je dobivena i lokacijska dozvola. Uskoro slijedi usklađenje i podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu i drugu potrebnu dokumentaciju. Nedavno je proveden i natječaj za izradu studije izvedivosti, koja je preduvjet za apliciranje na korištenje bespovratnih sredstava za gradnju.