Sastanak o modernizaciji cesta u Općini Rasinja

U prostorima Koprivničko-križevačke županije zamjenik župana Darko Sobota sastao se u utorak 27. ožujka s načelnikom Općine Rasinja Danimirom Kolmanom i ravnateljem ŽUC-a Krešimirom Janachom. Razgovarali su o situaciji u samoj Općini, ali i o planovima razvoja te prometnoj tematici.

Razgovaralo se o potrebi nastavka modernizacije lokalnih cesta Belanovo Selo – Duga Rijeka i Milčići – Heraki, te županijske ceste Duga Rijeka – granica Varaždinske županije. Nakon rasprave dogovoreno je da će Općina Rasinja uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja prikupiti potrebna sredstva za pripremne radove za navedene prometnice, osim dionice Duga Rijeka – granica Varaždinske županije koja će biti financirana iz planiranog kredita ŽUC- a. Ukoliko se pripremne radnje realiziraju radovi bi završili do kraja listopada ove godine.