Sastalo se Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

U prostorima Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici su se u četvrtak 6. prosinca sastali članovi Upravnog vijeća Zavoda. Sjednici je prisustvovao i zamjenik župana i predsjednik Upravnog vijeća Darko Sobota, a teme sjednice bile su vezane uz financijsko i programsko funkcioniranje Zavoda u slijedećoj godini.

Donesen je zaključak o Financijskom planu i Programu rada Zavoda za slijedeću godinu kao i Pravilnik vezan uz dopunu Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada. Donesena je i odluka o povjeravanju izrade III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Molve.