Sastalo se Povjerenstvo za kreditiranje studenata

U srijedu 14. studenoga, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije sastalo se Povjerenstvo za kreditiranje studenata i utvrdilo Listu reda prvenstva za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2012/2013. Na natječaj za kreditiranje studenata prijavilo se 216 studenata na preddiplomskom i diplomskom studiju i 17 studenata na poslijediplomskom studiju. Nakon provedenog natječajnog postupka dva su kandidata odustala, šest kandidata nije imalo pravovaljanu dokumentacijom, sedam kandidata ne ostvaruje pravo na kreditiranje. Sukladno Odluci župana pravo na kreditiranje steklo je 170 studenata na preddiplomskom i diplomskom studiju i 15 studenata na poslijediplomskom studiju.

Kredit za studente na preddiplomskom i diplomskom studiju iznosi 700 kuna mjesečno, odnosno 8.400 kuna godišnje, a uspješnijim studentima pretvara se u stipendiju, te Županija tada preuzima dio ili cjelokupnu otplatu kredita. Ukupnu otplatu kredita Županija preuzima za studente koji studij završe u roku od dvanaest mjeseci od odslušanog zadnjeg kolegija i imaju prosjek ocjena 4,00 ili viši, a pola otplate kredita za one s prosjekom ocjena od 3,50 do 3,99. Županija također namiruje i kamatu na kredite u iznosu od 6%.

Za studente na poslijediplomskom studiju odobreni su krediti u iznosu od 50% cijene ukupne školarine