Rezultati izbora nacionalnih manjina u Koprivničko-križevačkoj županiji

„Sukladno članku 77. stavku 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ 25/19.) Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije 6. svibnja 2019. godine u 8:30 sati objavljuje:

  1. Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji
  2. Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji
  3. Odluku o rezultatima izbora Predstavnika albanske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije