”Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini”

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KKŽ Verica Rupčić je sudjelovala na konferenciji i seminaru “Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini”, koji su održani u Zagrebu u organizaciji CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, uz pokroviteljstvo Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i potporu Veleposlanstava Republike Francuske  i SAD u Hrvatskoj, te Grada Zagreba.

Cilj konferencije bio je razmjena ideja i iskustava u promicanju sudjelovanja žena u odlučivanju, te razvijanje novih strategija za uključivanje većeg broja žena u odlučivanju na lokalnoj razini. Na konferenciji je sudjelovalo je 59 osoba iz političkih stranaka, organizacija civilnog društva i predstavnika/ca institucija te gosti i gošće iz Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Sudionici konferencije donijeli su slijedeće zaključke:

  1. Nužna je promjena patrijarhalnih odnosa u društvu koje karakteriziraju nejednaki odnosi moći između muškaraca i žena. Potrebno je podizanje svijesti javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti kao temelja za razvoj demokratskog i pravednog društva.
  2. Na lokalnoj razini je potrebno dosljedno kreirati rodno osviještene politike u svrhu smanjenja postojećih neravnopravnosti između žena i muškaraca. Posebna pažnja treba se posvećivati razvoju servisa i programa vezanih uz brigu o djeci i starijim osobama te problematici javnog prijevoza koji je ključan za dostupnost obrazovnih, zdravstvenih i ostalih usluga na županijskoj razini. U tu svrhu potrebno je poticati koordinaciju relevantnih dionika uključenih u provedbu rodno osviještene politike na svim razinama.
  3. Zahtjeva se striktno provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u svim njegovim segmentima. Uz to potrebno je provoditi i kampanje vezane uz informiranje javnosti o postojanju zakonskog okvira za ravnopravnost spolova kao i mehanizama za provedbu zakona.
  4. Predlaže se osnivanje fonda za osnaživanje žena u koji bi političke stranke koje ne poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca uplaćivale sredstva po naplaćenim kaznama, a koje stupaju na snagu na lokalnim izborima 2013. godine.
  5. Potrebno je pristupiti izmjenama izbornog zakona na način da izborna povjerenstva na svim razinama ne prihvaćaju one liste koje ne poštuju klauzulu uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca te uvesti obavezu sistema zatvarača odnosno definirati i poziciju osoba na listi na način da se kandidati i kandidatkinje na listi nalaze naizmjence.
  6. Osnaživanje i umrežavanje žena u svrhu njihove aktivnije participacije u donošenju odluka nužni je preduvjet za postizanje ravnopravnosti između muškaraca i žena i to kroz suradnju žena u nevladinim organizacijama i žena u političkim strankama te snažnije uključivanje žena u različite aktivnosti unutar lokalnih/ruralnih zajednica.
  7. Posebnu pažnju treba posvetiti ekonomskom i političkom osnaživanju žena u ruralnim krajevima kroz osiguranje dostatnih sredstava za programe unaprjeđenja položaja žena u ruralnim područjima.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić