Raspoređeno preko pola milijuna kuna za zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren donio je zaključak o rasporedu sredstava županijskog Proračuna za zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata. Ukupno 510.000 kuna raspoređeno je za 31 korisnika, a sredstva su najvećim dijelom raspoređena župama i crkvenim općinama za radove u crkvama, kapelicama i župnim dvorovima. Sredstva su tako izdvojena za 25 katoličkih župa, srpskim pravoslavnim crkvenim općinama u Koprivnici i Križevcima, te Evangelističkoj crkvenoj općini Legrad.

Osim vjerskim zajednicama sredstva su također raspoređena Pučkom otvorenom učilištu Križevci za radove na sanaciji krovišta zgrade Hrvatskog doma i uređenju prostora za arhiv, Udruzi Eko-selo Kuzminec za revitalizaciju starog župnog dvora i zaštićenog područja oko crkve i župnog dvora, te Državnom arhivu Križevci za rekonstrukciju i uređenje pročelja i krovišta kao i ulaza u zgradu arhiva.