Raspored sredstava za realizaciju dijela Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu

Na sjednici održanoj 12. veljače 2009. god., Županijsko poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je raspored sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za realizaciju dijela Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu, odnosno iznos sredstava za sufinanciranje projekata iz područja kulture, kako slijedi:

1.      GALERIJSKA I MUZEJSKA DJELATNOST

Red. broj

Nositelj programa

Program

Iznos u kn

1.

 

3631-Tekuće pomoći unutar opće države 

158.500,00

1.1.

Muzej grada Koprivnice

Redovna djelatnost Galerije naivne umjetnosti Hlebine za razdoblje siječanj-lipanj 2009. (75.000 kn), Izložbena djelatnost Galerije naivne umjetnosti Hlebine (10.000 kn)

85.000,00

 

1.2.

Gradski muzej Križevci

Nastavak istraživanja neolitičkog nalazišta – Brezovljani (10.000 kn), Likovne izložbe (10.000 kn)

20.000,00

 

1.3.

Centar za kulturu Đurđevac

Izložbena djelatnost prema prioritetima Umjetničkog savjeta galerije Stari grad (15.000 kn), Istraživanja za pripremu stalnog postava (7.500 kn), Konzervatorsko-restaur. istraživanja na skulpturama (5.000 kn)

27.500,00

1.4.

Pastorala d.o.o., Galerija S, Koprivnica

Izložbeni program Galerije S

12.000,00

1.5.

Josip Cugovčan, Podravske Sesvete

Likovna radionica – izrada pisanica

5.000,00

1.6.

Zlatko Štrfiček, Koprivnica

Izložba – 40 godina slikarskog opusa

5.000,00

1.7.

Križevački likovni krug Križevci

Likovna i umjetnička radionica – rad s mladim talentima

4.000,00

2.      SUFINANCIRANJE POKRETNIH KNJIŽNICA

Red. broj

Nositelj programa

Program

Iznos u kn

2.

 

3631-Tekuće pomoći unutar opće države

227.200,00

2.1.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Sufinanciranje bibliobusa

154.000,00

2.2.

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci

Sufinanciranje bibliokombija

73.200,00

3.      ŽUPANIJSKE I DRŽAVNE MANIFESTACIJE

Red. broj

Nositelj programa

Program

Iznos u kn

3.

 

3811-Tekuće donacije            

153.000,00

3.1.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

“Galovićeva jesen” 2009.

10.000,00

3.2.

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Kc-kž županije

Međunarodni festival folklora “Iz bakine škrinje”

25.000,00

3.3.

KUD “Fran Galović”, Udruge žena Peteranec

“Galovićeva jesen” 2009.

5.000,00

3.4.

“Galovićev dom”, udruga štovatelja Galovića, Peteranec

Štovanje lika i djela Frana Galovića nizom manifestacija “Od pramaleti do zime”

5.000,00

3.5.

Gradski puhački orkestar Križevci

POOHFEST – smotra puhačkih orkestara

5.000,00

3.6.

Alineja d.o.o. Koprivnica

7. festival zabavne glazbe “Od srca srcu” (20.000 kn), 1. festival Hrvatske šansone “Zvonimir Golob” (15.000 kn)

35.000,00

3.7.

Udruga Potkalnički plemenitaši Gornja Rijeka

Dani plemstva 2009. (9.000 kn), Sidonijini dani 2009. (4.000 kn)

13.000,00

3.8.

Udruga Kukurijek Đurđevac

Dječji glazbeni festival “Kukuriček 2009.”

30.000,00

3.9.

RKT Župa Bl. Alojzija Stepinca Koprivnica

Festival duhovne glazbe “Stepinčeve note 2009.”

10.000,00

3.10.

Umjetnička organizacija “Moja zemlja, Štaglinec” Zagreb

Međunarodni susret umjetnika, Štaglinec 2009.

5.000,00

3.11.

KUD Koprivnica

Hrvatsko salonsko kolo i maturanti Županije – obilježavanje Hrvatskog nacionalnog preporoda

10.000,00

4.      ŽUPANIJSKA ZAJEDNICA KULTURNO – UMJETNIČKIH UDRUGA

Red. broj

Nositelj programa

Program

Iznos u kn

4.

Županijska zajednica Kult. – umjet. udruga

3811-Tekuće donacije           

260.000,00

4.1.

 

Županijske manifestacije i smotre

127.000,00

4.2.

 

Državne i međunarodne smotre/susreti

64.000,00

4.3.

 

Ostali namjenski troškovi

34.200,00

4.4.

 

Troškovi poslovanja

34.800,00

5.      SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI OD INTERESA ZA ŽUPANIJUOTKUP KNJIGA

Red. broj

Nositelj programa

Program

Iznos u kn

5.

 

3221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – knjige

150.000,00

5.1.

Muzej grada Koprivnice

Podravski zbornik 34

     10.000,00

5.2.

Meridijani Samobor

Znanstveni časopisi: Podravina 15 i 16

“Općina Đelekovec”

H. Petrić, “Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću”

     20.000,00

       4.000,00

 

       6.000,00

5.3.

Izdavačka kuća – Veda Križevci

J. Bratulić, S. Damjanović, “Hrvatska pisana kultura” (I. do III. svezak)

R. Kranjčev, Leptiri Hrvatske

 

3.000,00

6.000,00

5.4.

Centar za kulturu Đurđevac

Monografija Ljubica Matulec

5.000,00

5.5.

Ogranak Matice hrvatske Koprivnica

R. Kranjčev, “Kalnik – iz prirodne i kulturne baštine”

 

8.000,00

5.6.

Goran Šafarek, Koprivnica

G. Šafarek, “Ušće Mure u Dravu”

7.500,00

5.7.

Željko Kovačić, Podravske Sesvete

Povijest starih sportova, “Pastirske igre i športovi Podravskih Sesveta”

7.000,00

5.8.

Bolto Špoljar, Koprivnica

Mapa fotografija, “Boje Podravine”

4.000,00

5.9.

Športsko društvo “Podravac” Virje

Monografija, “100 godina športa u Virju”

3.000,00

5.10.

KUD “Tomislav” Sveti Ivan Žabno

A. T. Šramek, “Kak su rekli naši stari”

3.000,00

5.11.

Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju Koprivnica

Časopis za povijest okoliša “Ekonomska povijest i ekohistorija”

 

10.000,00

5.12.

Povijesno društvo Križevci

Izdavanje 11. broja časopisa CRIS

5.000,00

5.13.

Povijesno društvo Koprivnica

Izdavanje časopisa “Scientia Podraviana”

4.000,00

5.14.

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Izdavanje stručnog časopis “Svezak”

1.500,00

5.15.

KUD “Petar Preradović” Đurđevac

Ženski vokalni ansambl “Đurđevčice” – Izvorni napjevi Podravine (izdavanje CD-a)

 

3.000,00

5.16.

KUD “Podravka” Koprivnica

Izdavanje Zbirke pjesama članova literarne sekcije

 

2.000,00

5.17.

Pastorala d.o.o. Koprivnica

Roman Z. Todorovskog, “Mjesečev prolaz”

7.500,00

5.18.

Josip Cugovčan, Podravske Sesvete

“Nošnja Podravskih Sesveta kroz stoljeća”

7.000,00

5.19.

Križevački likovni krug Križevci

Monografija “Križevački slikari”

7.500,00

5.20.

Elizabeta Herceg, Koprivnica

E. Herceg, “Nova znamenja”

1.500,00

5.21.

Sanda Takač, Koprivnica

S. Takač, “Promijenjena”

1.500,00

5.22.

Milan Frčko, Koprivnica

M. Frčko, “Duševni samostan”

M. Frčko, “Beleštin”

1.500,00

1.500,00

5.23.

Ergon d.o.o., Koprivnica

J. Križanić, “Apiterapija-Alliterapija”

1.500,00

5.24.

Marija Hegedušić, Hlebine

M. Hegedušić, “Dodirnuta vjetrom”

1.500,00

5.25.

Udruga za kulturu “Nagnuća”

V. Pavlek, “U kapima kiše bljesak je života”

1.500,00

5.26.

Tihomir Hojsak, Drnje

Jazz – nosač zvuka

2.000,00

5.27.

Slavica Čulić, Koprivnica

S. Čulić, “Priroda daruje obilje”

1.500,00

5.28.

Franjo Strbad, Koprivnica

F. Strbad, “Jedan život”

1.000,00

5.29.

Mijo Sabol, Koprivnica

M. Sabol, “Rječnik kajkavskih riječi Đelekovca i okolice””

 

1.000,00

6.      DODATNA ULAGANJA NA GRADSKIM I OPĆINSKIM USTANOVAMA KULTURE

Red. broj

Nositelj programa

Program

Iznos u kn

6.

 

3632 – Kapitalna donacija

230.000,00

6.1.

Gradski muzej Križevci

Sufinanciranje uređenja depoa Muzeja

25.000,00

6.2.

Centar za kulturu Đurđevac

Utvrda Stari grad – uređenje atrija i veže, rasvjeta vanjske fasade utvrde

60.000,00

6.3.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Informatizacija knjižnice – računala, računalna oprema i programi

10.000,00

6.4.

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci

Informatizacija knjižnice – računala, računalna oprema i programi (7.500 kn), sufinanciranje izrade projektne dokument. za rekonstrukciju “starog kina” (50.000 kn)

57.500,00

6.5.

Gradska knjižnica Đurđevac

Informatizacija knjižnice – računala, računalna oprema i programi

5.000,00

6.6.

Narodna knjižnica Virje

Informatizacija knjižnice – računala, računalna oprema i programi (14.000 kn), adaptacija i opremanje prostora knjižnice (40.500 kn) 

54.500,00

6.7.

Općinska knjižnica S. R. Erdody Gornja Rijeka

Proširenje i opremanje knjižnice

18.000,00

7.      NABAVA KNJIGA OPĆINSKIM I GRADSKIM KNJIŽNICAMA

Red. broj

Nositelj programa

Program

Iznos u kn

7.

 

3632 – Kapitalna donacija

260.000,00

7.1.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Nabava knjižnične građe: knjižnica (70.000 kn), bibliobus (20.000 kn)

90.000,00

7.2.

Gradska Knjižnica “Franjo Marković” Križevci

Nabava knjižnične građe: knjižnica (60.000 kn), bibliokombi (12.000 kn)

72.000,00

7.3.

Gradska knjižnica Đurđevac

Nabava knjižnične građe

60.000,00

7.4.

Narodna knjižnica Virje

Nabava knjižnične građe

20.000,00

7.5.

Općinska knjižnica S. R. Erdody Gornja Rijeka

Nabava knjižnične građe

18.000,00

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport