Raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Županijskog savjeta mladih

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije je na svojoj 20. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. raspisala Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Županijskog savjeta mladih. Javni poziv je objavljen je na web stranici Županije i u regionalnim tjednicima koji izlaze na području Koprivničko-križevačke županije.

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije broji jedanaest članova, a osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Županije.

Kandidate za članstvo u Savjetu mladih mogu predlagati udruge mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi i drugi registrirani oblici organiziranja mladih s području Županije. Za članove se mogu se kandidirati osobe u dobi od 15. do 29. godina života s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Prijedlozi za kandidate podnose se na propisanom obrascu koji je objavljen na internet stranicama Županije (www.arhiva.kckzz.hr), a može se dobiti i u županijskoj Stručnoj službi. Osmodnevni rok za podnošenje prijedloga teče od dana objave Javnog poziva, odnosno od 4. lipnja 2012. godine, stoga pozivamo sve zainteresirane organizacije mladih da pravovremeno dostave svoje prijedloge.