Radni sastanak župana Darka Korena i gradonačelnika Đurđevca Slavka Gračana

U gradskoj vijećnici u Đurđevcu u srijedu, 26. listopada, sastali su se župan Darko Koren i gradonačelnik Đurđevca Slavko Gračan. Sastanku su se također pridružili zamjenik župana Darko Sobota i predsjednica županijske Skupštine Milica Fuček.

Gradonačelnik Gračan prezentirao je županu plan gradskih investicija za period 2012.-2014. u kojem je naglasak stavljen na pojačano održavanje županijskih i nerazvrstanih cesta, sanaciju smetlišta, geodetsku izmjeru te dogradnju dječjeg vrtića i Gimnazije. Razgovaralo se i o sanaciji đurđevačkog Starog grada, ustroju novog Zavoda za hitnu medicinu i rješavanje pitanja smještaja starijih i nemoćnih osoba.

Župan Darko Koren je naglasio da Županija i dalje kontinuirano radi na jednakomjernom razvoju svih sredina te da je dosadašnja odlična suradnja s Gradom Đurđevcom rezultirala izgradnjom nove športske dvorane i završetkom gradnje biološkog pročistača.

Dogovoreni su konkretni koraci u projektu sanacije odlagališta otpada te su definirane obaveze i načini lobiranja za ostale zajedničke projekte poput privlačenja privatnih investitora za gradnju budućeg doma za starije i nemoćne, te podupiranja kulturnih manifestacija koje su svojevrsan brend đurđevačke Podravine.