Radni sastanak Stožera zaštite i spašavanje i zapovjedništva Civilne zaštite

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije je u utorak 20. rujna održan radni sastanak Stožera za zaštitu i spašavanje i zapovjedništva Civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije. Sudionike sastanka je uvodno pozdravio zamjenik župana Ivan Pal, nakon čega se raspravljalo se o organizaciji 7. Koordinacije djelatnika zaštite i spašavanja te održavanju pokazne vježbe koja će se održati tom prigodom. Potvrđeno je da će se vježba „Koprivnica 2011.“ održati 13. i 14. listopada u krugu Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici. Također je dogovoreno da će se od 22. do 28. rujna održavati sastanci radnih grupa pojedinih tijela koja će sudjelovati u samoj vježbi.