Radni sastanak sa direktorom Jadranskog naftovoda

Direktor Jadranskog naftovoda, gospodin Ante Markov, danas je službeno posjetio Koprivničko-križevačku županiju u čijem je sjedištu održan radni sastanak.

Teme o kojima se razgovaralo bile su slijedeće:

1. Premještanje dijela naftovoda na području Koprivničko-križevačke županije, sa sadašnje lokacije unutar prostora poduzetničke zone u Koprivničkom Ivancu, uz budući koridor Podravske brze ceste.

2. Usklađivanje prostorno planske dokumentacije jedinice lokalne samouprave (Koprivnički Ivanec), s Prostornim planom Koprivničko križevačke županije, a sve prema idejnom rješenju stručnih službi JANAF-a.

Na ovom radnom sastanku je uz župana Darka Korena i njegove suradnike, bio i potpredsjednik Sabora RH, gospodin Josip Friščić.