Radni sastanak s predstavnicima Šumarskog fakulteta

U organizaciji Koprivničko–križevačke županije je u četvrtak 2. veljače održan sastanak na kojem su prisustvovali stručnjaci sa Šumarskog fakulteta prof.dr.sc. Joso Vukelić, redoviti profesor u Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma i doc.dr.sc. Krešimir Krapinec, izvandredni profesor na Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, te predstavnici Hrvatskih šuma i zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima.
Zamjenik župana Pal zahvalio je gostima na uključivanju u projekt ekološkog istraživanja i očuvanja pitomog kestena. Dogovorena je pomoć i suradnja stručnjaka sa Šumarskog fakulteta na projektu u smislu savjetovanja i izrađivanja stručnih podloga za projekt, te moguća buduća suradnja u izradi dokumenata potrebnih za provedbu projekta.