Radni sastanak s predstavnicima Policijske uprave

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke Ivan Pal sastao se u petak 9. rujna s Majom Vrbek i Draženom Magdićem iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije. Tema sastanka je bila suradnja u predstojećim aktivnostima same Policijske uprave vezanima na vršnjačko nasilje, prevenciju, te zaustavljanje spolnog nasilja nad djecom.

Dogovoreno je da će u drugoj polovici rujna Županija sazvati ravnatelje osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije kako bi se operativno dogovorili koraci provedbe projekta. Time bi se omogućila još veća međuinstitucionalna suradnja i multidisciplinarni pristup u rješavanju problema s kojima se susreće mlađa populacija.