Radni sastanak o lokalnom partnerstvu za zapošljavanja

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije je u srijedu 27. veljače održan radni sastanak vezan uz napredovanje i dinamiku projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje. Na njemu su uz zamjenika Koprivničko-križevačka županije Ivana Pala bili prisutni i pročelnica županijskog HZZ-a Jadranka Čapalija sa suradnicima te ravnateljica PORA Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić. Cilj sastanka bio je dogovor o dinamici projekta lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Obzirom da je svrha projekta razviti institucionalni okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini i osnažiti kapacitete za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada, razgovaralo se i o trenutačnim pozitivnim efektima te postignutim ciljevima.