Radni sastanak o javno-privatnom partnerstvu

U utorak 8. svibnja je u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija u Zagrebu održan radni sastanak o javno-privatnom partnerstvu, na kojem su kao predstavnici Koprivničko-križevačke županije sudjelovali zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Mladen Antolić.

Razgovaralo se o modelu javno privatnog partnerstva s naglaskom na izgradnju školskih zgrada prema novim uvjetima. Prema novom modelu JPP-a u gradnju školskih objekata bi se investiralo na način da se projekt u visini od 55% financira sredstvima države, 35% od strane regionalne samouprave i 10% iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

Riječi je bilo i o mogućnostima restrukturiranja dosadašnjih modela JPP-a, što je za našu Županiju posebno interesantno zbog modela JPP-a po kojem je građena zgrada Gimnazije „Fran Galović“ u Koprivnici. Sukladno tome zaključeno je da će Koprivničko-križevačka županija nakon dodatne analize stanja zatražiti prebacivanje dijela troškova financiranja Gimnazije na državni proračun.

Zamjenik župana Pal je nakon sastanka iznio da bi se oslobađanjem dijela sredstava od otplate za gimnaziju uvelike olakšalo investiranje u školstvo, te bi novim modelom financiranja putem JPP-a bila moguća realizacija i drugih školskih projekata na ovom području.