Radna skupina utvrdila konačne prijedloge županijskog Razvojnog programa za mlade

U sklopu projekta „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ – u prostorima Županijske uprave u utorak, 24. rujna 2019. održan je posljednji peti sastanak Radne skupine za izradu i izvještavanje o provedbi Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Sastanku je uz članove radne skupine prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić koji je svima zahvalio angažmanu te izrazio uvjerenje kako će županijski Razvojni program obuhvatiti sve potrebe mladih ljudi koji žive na području Koprivničko-križevačke županije.

Članovi Radne skupine su kroz prezentaciju još jednom raspravili o Akcijskom planu provedbe Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji se donosi u okviru Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

 Uz male korekcije i prijedloge od strane članova i jedinica lokalne samouprave utvrđeni su konačni prijedlozi koji će biti upućeni na e-savjetovanje.

Služba ureda župana