Proveden Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije u srijedu 4. srpnja završilo je postupak natječaja.

Natječaj je bio objavljen u “Narodnim novinama” broj 65/12 od 13. lipnja 2012. godine i na web stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr). Pravovremeno je pristiglo 6 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete utvrđene natječajem. Prijave su podnijeli:

  1. VESNA ALEKSOVSKI, dipl.ing.polj.,
  2. IVAN BLAŽEK, dipl. ing.polj.,
  3. DENIS MAKSIĆ, dipl.ing. agr.,
  4. ŽELJKICA OŠTRKAPA-MEĐUREČAN, dipl.ing.agr.,
  5. IVANA RAJIĆ, dipl.ing.agr.,
  6. CAROLINA ŠTEFANIĆ, dipl.ing.arg.,

Testiranje za kandidate održano je 3. srpnja 2012. godine, a pristupila su mu četiri kandidata: Vesna Aleksovski, Ivan Blažek, Denis Maksić i Carolina Štefanić.

Troje kandidata s ostvarenih najmanje 50% bodova na pismenom dijelu testiranja steklo je pravo na intervju kojeg je vodilo Povjerenstvo. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo je utvrdilo Rang listu kandidata za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam:

  1. DENIS MAKSIĆ, dipl.ing. agr. – 19,5 bodova (pismeni ispit – 9,5 bodova, intervju – 10 bodova)
  2. VESNA ALEKSOVSKI, dipl.ing.polj. – 15 bodova (pismeni ispit – 5 bodova, intervju – 10 bodova)
  3. CAROLINA ŠTEFANIĆ, dipl.ing.arg. – 13 bodova (pismeni ispit – 5 bodova, intervju – 8 bodova)

Temeljem podnesenog Izvješća i Rang liste kandidata, župan Koprivničko-križevačke županije donio je 4. srpnja 2012. godine Rješenje o imenovanju Denisa Maksića iz Križevaca za pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije, koji će započeti s radom 10. srpnja 2012. godine. Na predmetno Rješenje o imenovanju kandidati nemaju pravo žalbe već mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu.