Proglašena elementarna nepogoda za područje Koprivnice i općine Gola

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren donio je zaključak o proglašenju elementarne nepogode za područje Grada Koprivnice i Općine Gola. Elementarna nepogoda proglašava se zbog šteta uzrokovanih učestalim obilnim kišama tijekom rujna. 

Velika količina vode uzrokovala je štete na poljoprivrednim kulturama, ali i prilaznim putovima, dvorištima i prometnicama. Procjenu o šteti od elementarne nepogode u Koprivnici i Goli izvršit će gradsko i općinsko povjerenstvo za procjenu štete, nakon čega će istu dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. U postupku procjene koristit će se Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98).

Za sve detaljnije informacije možete nazvati pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Denisa Maksića na 048/651- 132.