Proglašena elementarna nepogoda na dijelu područja Koprivničko-križevačke županije

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren donio je zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko-križevačke županije. Elementarna nepogoda, zbog šteta uzrokovanih učestalim obilnim kišama tijekom svibnja 2010., proglašena je za općine: Kalinovac, Drnje, Novigrad Podravski, Hlebine, Molve, Gola, Koprivnički Ivanec, Rasinja, Podravske Sesvete, Legrad i Ferdinandovac.

Velika količina vode uzrokovala je štete na poljoprivrednim kulturama, a sami proizvođači nisu u mogućnosti sanirati nastalu štetu. Procjenu o šteti od elementarne nepogode u navedenim općinama izvršit će općinska povjerenstva za procjenu štete, nakon čega će istu dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. U postupku procjene koristit će se Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda ( „Narodne novine“ broj 96/98).