Procijenjena šteta od suše – 159 milijuna kuna

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sastalo se u srijedu 10. listopada u prostorima Županije na svojoj 9. sjednici. Tema sjednice bilo je razmatranje konačnih izvješća povjerenstava gradova i općina s područja Županije o štetama nastalim od suše u 2012. godini, a okupljeni su razgovarali i o kontroli procijenjene štete po općinama i gradovima.

Povjerenstvo je donijelo zaključak da se prihvaćaju konačna izvješća, te su ista proslijeđena Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode u Ministarstvu financija i Ministarstvu poljoprivrede na daljnji postupak. Prema izvješćima ukupno procijenjena šteta od elementarnih nepogoda za područje Koprivničko-križevačke županije iznosi 159 milijuna kuna.