Pročelnica Cuki izlagala na JIM i JAP Konferenciji u Zagrebu

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, u suradnji s predstavnicima Europske komisije, Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, dana 22. i 23. svibnja 2012. u Zagrebu su organizirali završnu konferenciju o provedbi mjera Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske (JAP) i Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM).

Tijekom prvog dana Konferencije prezentiran je pregled procesa pretpristupnih aktivnosti u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, učinak JIM i JAP procesa na promjene u sustavu socijalne zaštite i socijalne sigurnosti, postignuti napredak tijekom svih godina provedbe, te predstavljena socijalna politika Republike Hrvatske u kontekstu Europske unije i provedbe strategije Europa 2020.

Drugi dan Konferencije dat je prikaz razvoja ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj, te razvoja socijalnog dijaloga, a sudionici su i raspravljali o ulozi socijalnih partnera u kontekstu JIM i JAP procesa.

Predstavnik Koprivničko-križevačke županije na Konferenciji, te jedan od izlagača na njoj, bila je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Branka Cuki. U svojem izlaganju ona se osvrnula na provedbu županijskog “Plana razvoja socijalnih usluga” koji je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije usvojila u ožujku prošle godine. Ona je sudionike upoznala s pozitivnim učincima ovog dokumenta, koji Koprivničko-križevačka županija izradila i usvojila među prvima u zemlji, poteškoćama u njegovoj provedbi, te načinima njihovog rješavanja. U svojem izlaganju, koje je izazvalo pozornost sudionika, ona je dala nekoliko prijedloga za unapređenje procesa donošenja ovakvih županijskih planova, s kojima se zastalo u velikom broju drugih županija, te mehanizmima njihove učinkovitije provedbe.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb