Pripreme za gradnju nove škole u Cirkveni

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal i pročelnik Mladen Antolić organizirali su u petak 19. listopada u prostorijama Županije sastanak u vezi pokretanja investicije izgradnje nove školske zgrade Područne škole Cirkvena. Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Vladimir Oguman, ravnateljica Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno Nevenka Bajsić i predsjednik Općinskog vijeća Mirko Habijanec.

Budući da je završeno projektiranje glavnog projekta PŠ Cirkvena, dogovoreno je pokretanje investicije izgradnje, pri čemu je utvrđen model financiranja i dinamika izgradnje. U što skorije vrijeme, očekuje se izdavanje potvrde glavnog projekta, a radi se o školskom objektu površine 650 m2 koji će omogućiti jednosmjensku nastavu za 64 učenika. Također je predviđen i boravak djece predškolske dobi, kao i izgradnja priručne športske školske dvorane.