Priprema se izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije

Sastanak o pripremi izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije (ŽRS) za 2011. održan je u ponedjeljak 16. travnja u prostorima Županije. Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe za izradu ovog važnog dokumenta, kojeg je Županijska skupština usvojila u svibnju prošle godine. Važeća Županijska razvojna strategija sadrži popis prioritetnih projekata na području naše Županije za razdoblje od 2011. do 2013. Radnu grupu čine županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, te predstavnici županijske Obrtničke i Gospodarske komore, a koordinator za ŽRS u našoj Županiji je PORA Razvojna agencija.

Obaveza je da se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije podnese godišnje izvješće o rezultatima provedbe ŽRS-a, a na sastanku su od strane PORE prezentirani materijali za pripremu izvješća. Izvješće se podnosi prema sedam razvojnih područja: gospodarstvo, komunalna infrastruktura, društvene djelatnosti, zaštita okoliša, razvoj ljudskih potencijala, razvoj institucija i ostala područja.