Prihvaćena inicijativa PZRS kod usvajanja Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije je na inicijativu koordinatorice za ravnopravnost Ivanke Perić Novak uputilo Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH prijedlog Nacrta Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Predloženo je da se u predviđenom okviru pružanja osnovne zdravstvene zaštite žrtvama seksualnog nasilja gdje se preporučuje da se obrate izabranom liječniku/ci opće medicine zbog daljnjeg liječenja te izdavanja potrebnih recepata i uputnica, treba dodati: u slučaju da se utvrdi da žrtva nema regulirano zdravstveno osiguranje, zdravstvena ustanova je dužna postupiti prema postojećim pravnim propisima, a sukladno čl.13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te čl.5. Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalni život i rad te nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi.

Vlada RH je na svojoj 64. sjednici, koja je održana 29.11.2012.g. usvojila Protokol  o postupanju u slučaju seksualnog nasilja s navedenim prijedlogom koordinatorice i PZRS KKŽ.    

Povjerenstvo je najavilo inicijativu za izmjenu spomenutog Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalni život i rad te nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi. Inicijativa je da se Pravilnikom regulira da sve žrtve nasilja trebaju imati zdravstvenu zaštitu na isti način kao što je imaju trudnice, ovisnici i dr.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić