Prezentirano stanje projekta vodoopskrbnog sustava u okviru ISPA programa

Na području Koprivničko-križevačke županije započele su aktivnosti na provedbi Ugovora koji se sufinancira  iz fondova Europske unije u okviru predpristupnog  ISPA programa  – Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša. 

Ugovor za projekt “Priprema projektne dokumentacije i aplikacije za strukturne fondove za projekte vodoopskrbe u Koprivničko-križevačkoj županiji” sklopljen je u kolovozu 2011. godine između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i belgijske firme Agreco. 

Ciljevi koji se žele postići su izgradnja preostalog dijela vodoopskrbnog sustava na sva tri distributivna područja (Koprivnica, Križevci, Đurđevac), za koje je izrada projektne dokumentacije kao i ishođenje odgovarajućih dozvola za gradnju u završnoj fazi, kao i sanacija postojećih objekata javnog vodoopskrbnog sustava za koje se utvrdi potreba. Provedbom projekta postigla bi se potpuna pokrivenost županije javnim vodoopskrbnim sustavom, a svakom potrošaču omogućio priključak na isti. 

Predstavnici projektnog tima za izradu natječajne dokumentacije, gospođa Savina Rangelova, voditeljica tima, stručnjakinja za tehnički dio dokumentacije i gospodin Antonio Garcia, financijski stručnjak, u petak su, u prostorijama Županije, prezentirali napredovanje projekta zamjeniku župana, gospodinu Darku Soboti.

Zavod za prostorno uređenje KKŽ