Preko 700.000 kuna za nabavu namještaja u županijskim školama

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak, 27. svibnja, ovlašteni predstavnici Županije otvorili su ponude za nabavu školskog namještaja za osnovne i srednje škole na području Županije. Najveća nabava školskog namještaja planirana je za OŠ „Ivan Lacković Croata“ u Kalinovcu – 449.700 kuna, te OŠ Sveti Petar Orehovec – Područna škola Gregurovec – 80.000 kuna. Za ostalih 9 osnovnih škola planira se obnova namještaja u iznosu od 123.000 kuna, kao i za 6 srednjih škola u iznosu od 53.000 kuna.

Time je ukupna procijenjena vrijednost ove nabave 705.700 kuna, a na sam natječaj pristiglo je 18 ponuda. Slijedi pregled dokumentacije, pa će nakon žalbenog roka biti poznat najpovoljniji ponuđač školskog namještaja.