Predstavnici Županije i ŽUC-a održali sastanak s direktorom Hrvatskih cesta

Predstavnici Županije i Županijske uprave za ceste bili su u četvrtak 24. svibnja u Zagrebu na sastanku s direktorom Hrvatskih cesta Edom Kosom i njegovim suradnicima. Županiju su predstavljali župan Darko Koren i njegov zamjenik Darko Sobota, a ŽUC predsjednik Upravnog vijeća Ivan Knok i direktor Krešimir Janach.

Razgovaralo se o nužnim investicijama u državne ceste i cestovne objekte na području Koprivničko-križevačke županije. Predstavnici Županije posebno su ukazali na potrebu nastavka projekta Betterment, odnosno proširenja državne ceste D2 (Podravske magistrale) od Koprivnice do Kloštra Podravskog. Župan Koren je istaknuo kako je zbog sigurnosti putnika na ovoj vrlo prometnoj magistrali iznimno važno nastaviti projekt, jer se proširenje ceste od Varaždina do Koprivnice pokazalo kao odlično u tom smislu.

Nadalje je ukazana potreba za gradnjom nadvožnjaka na prometnicama u Virju i Križevcima, te rekonstrukcijom i obnovom kolnika u Križevcima, Velikom Ravnu, Botovu i dionici ceste od Sokolovca do Vrbovca. Riječi je bilo i o budućim zajedničkim radovima Hrvatskih cesta i ŽUC-a na raskrižjima u Kalinovcu, Kloštru Podravskom i Križevcima, te je predloženo da se županijske prometnice Ludbreški Sigetec-Veliki Otok i Đelekovec-Koprivnica prekategoriziraju u državne ceste. Posljednja prekategorizacija logična je zbog budućeg prometa iz Čakovca prema RCGO Piškornica.

Također je od strane predstavnika Županije pokrenuto pitanje gradnje koprivničke zaobilaznice, a razgovaralo se i o trenutnoj situaciji oko gradnje autoceste Gradec-Križevci-Koprivnica.

Dogovoreno je da će predstavnici ŽUC-a i Hrvatskih cesta zajednički definirati četverogodišnji plan investicija u državne prometnice na području Koprivničko-križevačke županije kako bi se ulaganja u ceste i objekte o kojima se razgovaralo nastojala realizirati.