Predstavnici 25 udruga sudjelovali na radionicama pripreme i pisanja projekata

U srijedu, 18. studenog i druga grupa predstavnika udruga završila je s edukacijom o pripremi i pisanju projektnih prijedloga za natječaj Koprivničko-križevačke županije. Na početku radionice prisutne je s Nacrtom Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju upoznala Sonja Hlebar, predsjednica županijskog Savjeta za razvoj civilnog društva. Članovima udruga predstavila je okvirne promjene koje će stupiti na snagu donošenjem ovog Pravilnika usklađenog s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

U drugom dijelu radionice, Ines Van Hoek iz Autonomnog centra Čakovec radila je sa prisutnima na razradi njihovih ideja kako bi udruge napisale što kvalitetnije programe i projekte koje planiraju prijaviti na županijski natječaj. Trenerica i savjetnica sa dugogodišnjim iskustvom u pisanju i provedbi projekata objasnila je kako se utvrđuju potrebe za nekim projektom, kako definirati ciljeve i rezultate, koje se konkretno aktivnost planiraju napraviti te, na kraju, kako mjeriti je li kroz projekt ostvareno ono što je planirano.

Na radionicama „Razvoj projektnih prijedloga za županijski natječaj za financiranje projekata i programa“ sudjelovalo je ukupno 32 predstavnika udruga. Radionica je organizirana u sklopu Programa Jako, a u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva Koprivničko-križevačke županije.

Savjet za razvoj civilnog društva Koprivničko-križevačke županije