Predstavljen projekt „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ Županijskog savjeta mladih

U prostorijama Županijske uprave u srijedu, 23. siječnja održana je početna konferencija na kojoj je predstavljen „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije. Prijavitelj projekta je Županija, partner je Centar za mlade Križevci, a vanjski suradnik PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Projekt traje do prosinca ove godine, a opći ciljevi su osnažiti Županijski savjet mladih te udruge za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Projektom je obuhvaćeno 600 mladih s područja Županije, a posebno oni koji gravitiraju gradovima Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu.

Zamjenik Ljubić čestitao je svima na uspješno odrađenom poslu te kazao: „Iako je prijavitelj Županija, inicijator projekta je Županijski savjet mladih, koji je iznimno aktivan. Moram istaknuti i važnu ulogu PORA-e kao tehničke pomoći u pripremi projekta. Kroz projekt će se utvrditi potrebe i problemi mladih na području Županije, a najvažnije je izraditi Razvojni program za mlade kao temeljni dokument u kojemu će se čuti glas mladih. Želimo potaknuti mlade na aktivnosti, podići svijest o njihovoj ulozi u društvu i nadamo se da ćemo time doprinijeti razvoju drugih kvalitetnih projekata. Veselimo se aktivnostima poput radionica, tribina i edukacija i želim svima mnogo uspjeha u provedbi.“

U ime PORA-e obratila se voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj Tihana Kraljić koja je napomenula: „Uloga PORA-e u ovom projektu sukladna je našem statusu regionalnog koordinatora, a to je pružiti tehničku pomoć, no također ćemo biti koordinator izrade Razvojnog programa mladih koji se radi za razdoblje 2021.- 2027. godine. Želim poručiti mladima da budu aktivan čimbenik razvoja Županije i daju svoj doprinos društvu te čestitam Savjetu mladih i Centru za mlade Križevci. Nadamo se da će iz ovog projekta proizaći i drugi koji će biti financirani EU sredstvima te da ćete se vi, mladi, dokazati kao važan razvojni element našeg prostora.“

Voditeljica projekta Vesna Pribeg Peričić upoznala je okupljene s osnovnim podacima o projektu i planiranim aktivnostima te dala kako je projekt ukupno vrijedan 98.046,48 kuna, udio Županije je 37.046,48 kuna, dok 61.000 kuna sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu.

Predsjednik Županijskog savjeta mladih i Centra za mlade Križevci Željko Jurković zahvalio je Županiji na potpori za izradu razvojnog programa za mlade te dodao: „Mi, kao Savjet mladih, imamo savjetodavnu ulogu, odnosno na nama je da napravimo podlogu da ostale institucije i udruge mogu provoditi projekte koji će biti od interesa za mlade. Istraživanje koje ćemo napraviti bit će odraz potreba i interesa mladih na području Županije, a kroz Razvojni program tijekom sedam godina pratit ćemo koje su mjere ispunjene i koliko smo napredovali. Također ćemo se uključiti u direktan rad s mladim i volonterske akcije. Još jednom zahvaljujem Županiji i PORA-i, ovo je tek početak, a nakon što uskladimo naš rad s razvojnim programom možemo reći da smo postigli cilj.“

Govoreći o ciljevima, predsjednik Jurković naveo je kako će, uz provedbu sveobuhvatnog istraživanja o potrebama, problemima i potencijalima mladih i izradu Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije kroz suradnju Radne grupe za izradu i praćenje provedbe Programa, cilj projekta biti i na jačanju uloge udruga mladih i za mlade, kao i na podizanju svijesti mladih o njihovoj ulozi i važnosti koje predstavljaju za društvo.

Predsjednik Jurković također je istaknuo kako će programi mladih morati biti usklađeni sa strateškim dokumentima kako bi se ostvarilo financiranje te je pozvao sve udruge i institucije da se uključe u izradu razvojnog programa mladih, kao i da svoj rad temelje na strateškim dokumentima.

Zadovoljstvo projektom izrazio je i predsjednik Županijske skupštine te Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Željko Pintar: „Čestitam ovoj mladoj generaciji na aktivnostima koje provode te moram reći kako mladi u sinergiji sa starijima mogu napraviti velike stvari. Kao i vi, jako sam zadovoljan suradnjom sa Županijom, te smatram kako ćemo zajedno i nadalje biti uspješni u našim planovima, a za kraj vam poručujem kako na mladima svijet ostaje, a na starijima opstaje.

Projekt će doprinijeti jačanju suradnje kroz kontinuiranu provedbu Razvojnog programa za mlade tijekom godina te će se dalje razvijati kvalitetne aktivnosti i projekti usmjereni mladima. Mjerljivi rezultati koji se očekuju po završetku provedbe projekta su: izrađena sveobuhvatna analiza o potrebama, problemima i potencijalima mladih s područja Županije temeljem provedenog istraživanja, izrađen Razvojni program za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. kao temeljni provedbeni dokument za mlade, provedeno pet tematskih radionica Radne grupe za izradu i izvještavanje o provedbi Razvojnog programa za mlade, sudjelovanje 160 mladih na četiri tribine s ciljem jačanja kvalitete života mladih, 320 učenika završnih razreda upoznato s temama promicanja volonterstva, mogućnostima volontiranja, načinom doprinosa zajednici kroz ulogu aktivnog člana u istoj te pravima i obvezama, kao i samim Razvojnim  programom za mlade te mogućnosti doprinosa istom kroz osam prezentacija u osam srednjih škola na području Županije.

Prezentaciju o projektu i projektnim aktivnostima možete vidjeti OVDJE.

Služba ureda župana